Acaba el gener amb més aturats a l’Alt Penedès i el Garraf

Acaba el gener amb més aturats a l’Alt Penedès i el Garraf

L’atur a l’Alt Penedès augmenta en el primer mes del 2019

El gener de 2019 ha finalitzat amb 5.452 persones aturades registrades, una xifra que suposa un augment de l’1,4% d’aturats (+75 persones més) respecte desembre de 2018. Cal recordar que es tracta d’un mes típic d’increment de l’atur i en termes interanuals, l’atur es redueix un 6,49% a l’Alt Penedès (379 aturats menys).

La taxa d’atur de la comarca se situa en el 10,77%, 22 punts percentuals més que el mes passat. Per sexe, la taxa d’atur de les dones (13,24%) està per sobre de la dels homes (8,52%), tot i que ambdues s’han incrementat en 23 i 25 punts percentuals més, respectivament.

Per col·lectius, l’augment de l’atur respecte el mes anterior és generalitzat en gairebé tots els grups tret de l’agricultura (-3,5%) i la construcció (-5,1%). Per sexes, ha augmentat més entre les dones que entre els homes (+1,5% i +1,3%, respectivament) i, per edats, sobresurt l’increment dels menors de 25 anys (+10%). Quant als sectors econòmics augmenta amb més intensitat en els serveis (+2,3%) i entre els qui no han estat mai ocupats (+3,6%).

L’atur al Garraf s’incrementa al gener en 123 persones (+1,46%)

El gener de 2019 ha finalitzat amb 8.537 persones aturades al Garraf de les quals 3.637 són homes (el 43%) i 4.900, dones (el 57%). D’aquesta manera, la taxa d’atur femení és del 15,21%, mentre que la dels homes és de 10,85%.

Per edats, l’atur creix en gairebé tots els grups, en el grup de menors de 25 anys ho fa en 47 persones més (+8%), en el grup de 35 a 44 anys, l’atur augmenta en 35 persones (2%), en el marge de 44 a 54 anys puja en 8 persones més (0,4%) i en el grup de persones de més de 55 anys puja en 53 persones més (+2%).

Pel que fa a gènere el 57% de les persones aturades són dones, i la variació respecte el mes anterior mostra que hi ha un augment en els homes aturats del 1,8% i de les dones en el 1,20%.

Per sectors l’augment de l’atur es concentra en la indústria (+3%), els serveis (+2%) i els de sense ocupació anterior (+2%). L’agricultura és el sector que registra un descens de persones aturades respecte el mes anterior (-2%) i la construcció també disminueix un (-2%).

 

 

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr