Actualització sobre els quatre casos de legionel·losi a l’Alt Penedès

Actualització sobre els quatre casos de legionel·losi a l’Alt Penedès

Salut Pública investiga l’origen d’aquests casos en un radi de mil metres quadrats de Vilafranca del Penedès, on s’han inspeccionat 7 instal·lacions.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès investiguen l’origen de quatre casos de pneumònia per legionel·losi que s’han declarat al llarg d’aquest mes d’octubre a la comarca de l’Alt Penedès. De les quatre persones afectades, tres ja tenen l’alta mèdica i una continua hospitalitzada amb bona evolució.

Les persones afectades han estat quatre dones d’entre 51 i 86 anys, residents a diferents municipis de la comarca, que han estat a Vilafranca del Penedès durant el període d’incubació de la malaltia.

Tant la investigació epidemiològica com la investigació ambiental es van iniciar en el moment de la declaració del brot amb la corresponent recollida de mostres per a la pràctica de les analítiques.

Els tècnics de l’equip territorial de salut pública de l’Alt Penedès investiguen, coordinadament amb l’Ajuntament, les possibles fonts d’infecció en un radi de mil metres quadrats del municipi de Vilafranca del Penedès. S’han inspeccionat 7 instal·lacions i pres mostres pels corresponents anàlisis. Els resultats probablement permetran orientar els investigadors sobre l’origen de l’afectació. S’ha ordenat la neteja i desinfecció de xoc preventius de tots els circuits estudiats.

Paral·lelament, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha deixat sense activitat elements que faciliten l’aspersió com fonts ornamentals o recs. A més, la neteja viària de la localitat es realitza sense aigua.

Des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya no es descarta que puguin aparèixer més afectats durant els propers dies, atès que el període d’incubació de la malaltia és de 14 dies com a màxim.

Informació  útil per als ciutadans
o    La legionel·losi es transmet per inhalació d’aigua polvoritzada o aerosols.
o    La legionel·losi no es transmet de persona a persona.
o    Es pot beure sense cap perill l’aigua d’abastament públic, tant dels domicilis particulars com de les fonts públiques.
o    Es pot fer servir l’aigua d’abastament públic per a la higiene personal i per cuinar.
o    Es poden ingerir els aliments rentats amb aigua.

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr