Augmenta l’atur al desembre a l’Alt Penedès i es redueix al Garraf

Augmenta l’atur al desembre a l’Alt Penedès i es redueix al Garraf

El Servei d’Iniciatives presenta les xifres d’atur relatives al mes de desembre de 2019, en què destaca que la proporció d’atur femení es manté per sobre del 50% 

ALT PENEDÈS

El desembre de 2018 ha finalitzat amb 5.377 persones aturades, xifra que suposa un augment de l’atur de 14 persones respecte del mes de novembre (0,3%). En comparació amb 2017, l’atur a l’Alt Penedès s’ha reduït en 316 persones (-5,6%). La taxa d’atur registral del mes de desembre se situa en el 10,55%, 2 punts percentuals més que fa un mes.

Per col·lectius, la reducció intermensual de l’atur a la comarca només ha beneficiat les dones (-0,3%), ja que l’atur ha crescut entre els homes (+1,1%). Durant el mes de desembre el 58% de persones aturades eren dones i per edat afecta en major mesura els majors de 45 anys (54%).

Pel que fa als sectors econòmics, ha disminuït en l’agricultura (-4,4%), i entre els que cerquen la primera ocupació (-0,9%); per contra, ha augmentat en els serveis (0,6%) i en la construcció (+2,5 %).

GARRAF

Hi ha 8.414 persones aturades el desembre de 2018, de les quals 4.842 són dones (el 58%) i 3.572, homes (el 42%). D’aquesta manera, la proporció d’atur femení es manté per sobre del 50%, situació que es produeix des de mitjans de 2014. Respecte el mes anterior hi ha un desens de 89 persones menys aturades (-1%).

En termes interanuals, la població aturada es redueix intensament (-5,5%; 488 persones aturades menys). Quant a la taxa d’atur, s’ha reduït fins al 12,66%, 12 punts percentuals menys que el mes anterior. Per col·lectius, la taxa d’atur masculina és del 10,54% i la femenina del 14,88%.

Per col·lectius, el 58% de les persones aturades són dones i per edat, el 56% de la població parada correspon a persones de 45 i més anys (4.691) seguides de les que tenen entre 35 i 44 anys, el 23% (1.925).

Sectorialment, tant l’agricultura (-3,2%), la indústria (-0,6%), els serveis (-1,1%) i els de sense ocupació anterior (-4,2%) han experimentat una disminució de l’atur respecte el mes anterior.

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr