Augmenten els aturats joves en el 3r trimestre

Augmenten els aturats joves en el 3r trimestre

Ja estan disponibles les dades de l’Observatori del mercat de treball dels joves corresponents al tercer trimestre de 2018. Podeu consultar l‘informe en format Excel i en format PDF.

Respecte a l’Alt Penedès, en el mes de setembre, el 13% dels parats de l’Alt Penedès són joves. Així, durant el tercer trimestre del 2018 l’atur dels joves ha augmentat en 54 joves més (9%) respecte al trimestre anterior.  Les persones joves aturada es caracteritzen per tenir predominantment estudis d’educació general i provenen del sector serveis.

En el tercer trimestre del 2018 els joves han formalitzat 4.974 contractes, el 40% de la contractació a l’Alt Penedès. Interanualment, l’augment de la contractació juvenil és de l’1% mentre que a la comarca disminueix (-1%). Per tipus de contracte, augmenta un 17% la contractació temporal per contra la contractació indefinida baixa moderadament.

En la comarca del Garraf, el 13% de la població aturada són joves de 16 a 29 anys (1.015 persones). Són 118 joves aturats i aturades més que el trimestre anterior (+13%).  Pel que fa al perfil de la població aturada, la proporció de dones joves a l’atur és superior a la dels homes (56% i 44%, respectivament); 6 de cada 10 tenen educació general (59%) i la seva última vinculació laboral va ser en el sector serveis (74%).

En el tercer trimestre de l’any, s’han formalitzat 12.792 contractes de treball al Garraf, dels quals el 42% han estat signats per joves de 16 a 29 anys (5.349 contractes). Per tipus de contracte, la major part dels contractes formalitzats per joves han estat temporals, el 92% (4.675 contractes), proporció lleugerament superior a la de la comarca que és del 90% (11.524).

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr