Augmenta la contractació a l’Alt Penedès i el Garraf durant el mes de setembre

Augmenta la contractació a l’Alt Penedès i el Garraf durant el mes de setembre

A l’Alt Penedès es registren un 39% més de contractes mentre al Garraf s’incrementa un 15% respecte les xifres del mes anterior.

La contractació al mes de setembre a l’Alt Penedès augmenta, i es registren 5.250 contractes el que suposa un 39% més respecte el mes anterior. En termes interanuals, la contractació també s’incrementa un 20% respecte al mateix període de 2017.

Per tipus de contracte, només el 9% són de caràcter indefinit i per tant la taxa de temporalitat se situa en el 91% dels contractes. Les  modalitats contractuals més emprades són la d’obra i servei (51%) i la de circumstàncies de la producció (39%). El perfil del contractat és un home en el 68% dels casos i per sectors, els serveis (43%) és el sector econòmic que ha generat més volum de contractació, seguit de la indústria (30%) i de l’agricultura (24%).

A la comarca del Garraf s’han formalitzat al llarg del mes de Setembre un total de 3.991 contractes nous, xifra que suposa un increment del 15% respecte del mes passat. Respecte el mateix període de l’any anterior però, s’ha produït un descens del 0,2% menys.

El 87% dels nous contractes generats aquest mes han estat de caràcter temporal i, per tant, només un 13% han tingut caràcter indefinit. Circumstàncies de la producció (56%) i obra i servei (25%) han estat les modalitats contractuals més utilitzades. Per altra banda, el perfil del nou contractat quasi no fa distinció de gènere però afavoreix a les dones en un 53%. El 86% dels nous contractes s’han realitzat en el sector dels serveis seguit a distància per la indústria (7%).

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr