Campanya de prevenció de residus i reforç de recollides selectives

  1. Al llarg del 2016 estan programades diverses campanyes en municipis de l’Alt Penedès.

Les campanyes despleguen diferents canals per informar sobre la necessitat de realitzar la recollida selectiva; des de la instal·lació de plafons informatius en el municipi, a xerrades informatives, tallers per adults, així com visites als establiments comercials del municipi i a les llars.

Les activitats tenen per objectiu incidir en la millora de la quantitat i de la qualitat dels residus recollits selectivament, sobretot de les fraccions dels envasos lleugers, del vidre, del paper-cartró i de la brossa orgànica.

Per fer arribar el missatge de la campanya, es realitzen xerrades informatives als municipis participants, en què s’explica la importància de separar els residus en origen i com fer-ho correctament, així com s’informa de les dades de recollida selectiva al municipi, tot donant consells que permetin reduir la quantitat de residus a les llars.

D’altra banda, s’incideix en la prevenció de residus treballant amb els comerços per reduir i minimitzar l’ús de bosses de plàstic. D’aquesta manera es treballa amb la ciutadania sobre la necessitat de reduir les bosses de plàstic, d’altra banda es fomenta l’ús de les bosses compostables per a la recollida de la brossa orgànica i la reducció d’impropis en aquesta fracció. Per últim, però no menys important, es fomenta el comerç local del municipi.

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr