#CuEmE, Cultura Emprenedora a l’Escola

El programa CuEmE, Cultura Emprenedora a l’Escola, és un projecte educatiu de la Diputació de Barcelona per fomentar la cultura emprenedora a l’Educació Primària.

Per al curs 2016-2017 diversos ajuntaments de l’Alt Penedès i el Garraf s’han adherit al projecte mitjançant el Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès Garraf.

El programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) té com a objectiu, en un context creatiu i lúdic, que l’alumnat desenvolupi capacitats emprenedores mitjançant un aprenentatge transversal a través de valors que es deriven del model cooperatiu.

La metodologia del programa, basada en el treball per projectes, permet a l’alumnat de 5è desenvolupar hàbits i comportaments emprenedors promovent l’autonomia i la seva iniciativa personal. Les diferents propostes didàctiques i activitats es desenvolupen a l’aula (l’observació i l’exploració de l’entorn, la planificació i l’organització de la feina, la realització de diferents tasques, l’assumpció de responsabilitats, la presa de decisions…) i fan possible un aprenentatge actiu i cooperatiu en que l’alumne esdevé protagonista i centre del seu propi aprenentatge.

En col·laboració del professorat, tècnics d’emprenedoria del Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat proposen als alumnes el repte de crear i gestionar una cooperativa per a la producció i comercialització de productes de manera “real”. El fet que sigui una cooperativa, fa que cada un dels alumnes participants siguin socis i treballadors de la mateixa, i d’aquesta manera queden tots vinculats i amb responsabilitats.

Les diferents vessants que cal treballar a l’hora d’emprendre es relacionen amb les diferents assignatures del currículum educatiu; han de redactar uns estatuts i l’acta de constitució, omplir una instància, comptabilitzar la tresoreria, fer votacions per als diferents càrrecs, (president, tresorer, comunicació, màrqueting, etc.). El paper del professorat durant el procés serà el de recolzar, assessorar i proposar reptes però són els alumnes qui prendran les decisions i s’arriscaran.

El programa també busca la complicitat de les famílies, i és un bon moment per a que pares i mares participin de forma activa, explicant i/o aportant els propis coneixements personals o professionals, i d’aquesta manera sumar recursos, idees i coneixements.

A final de curs es realitzarà la venda de productes al mercat i la cloenda del programa per fer-ne les valoracions. Els resultats en forma de beneficis que obtinguin els alumnes, es destinaran una part a un objectiu escollit per ells mateixos i l’altre part a una empresa de Responsabilitat Social Empresarial.

Aquest és el tercer any que la Mancomunitat impulsa aquest projecte en les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf mitjançant el Servei d’Iniciatives Econòmiques. Els resultats han estat molt positius, i conjuntament amb les escoles participants es realitza un seguiment de les cooperatives creades.

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr