Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball

El dia 28 d’abril es celebra el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball amb la finalitat de prevenir els accidents de treball i malalties professionals a tot el món. A més a més, des de l’any 1996 també es commemora el Dia Internacional en Memòria dels Treballadors Morts i Ferits, moviment sindical que es celebra a tot el món.

La Mancomunitat Penedès Garraf s’adhereix en aquesta jornada amb el ferm compromís de promoure un treball segur i saludable.

Així, en el darrer any, s’han realitzat un seguit d’accions en l’àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals que refermem aquest compromís de la institució en avançar cap a un organització on prevalguin les persones i la seva seguretat i benestar.

Destaquen un seguit de fites:

La revisió de totes les avaluacions de riscos dels diferents centres de la Mancomunitat, amb la finalitat de conèixer els riscos existents actuals als que s’exposen els treballadors i definir les millors accions preventives que els minimitzin.

La promoció d’un pla de formació per a aquest 2017 on tots els treballadors de la Mancomunitat rebin una formació en Prevenció de Riscos, d’acord al seu lloc de treball.

La implantació d’un protocol de Coordinació d’Activitats Empresarials que busca assegurar una bona entesa entre la Mancomunitat i els proveïdors i industrials externs que treballen a les nostres instal·lacions, de manera que les activitats als centres siguin més segures per a tothom

La realització d’un seguit d’actuacions encaminades a millorar instal·lacions de la Mancomunitat, com ara la renovació de la cabina de la Planta de Selecció o l’adquisició d’equips de treball específics que permeten realitzar treballs en espais confinats i la seva possible evacuació de manera segura.

L’inici d’un procés per a verificar la adequació dels equips de treball a la normativa de seguretat vigent i detectar possibles desviacions.

Tot i el compromís de la Mancomunitat Penedès Garraf en continuar treballant per a millorar la seguretat i benestar dels seus treballadors, la vostra col·laboració és imprescindible.

Cal seguir posant consciència en la importància de la prevenció, la seguretat i la salut en el treball i especialment en la necessitat de que els treballadors en siguin part activa.

Per aquest motiu us animem a consultar la pàgina de Treball de la Generalitat de Catalunya, on hi trobareu un seguit de recomanacions de prevenció agrupats per factors de risc.

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr