Recull de Bones Pràctiques per a la prevenció de Residus

El Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf ha editat un recull de bones pràctiques per la reducció de residus, amb l’objectiu de sensibilitzar i implicar el personal de tots els serveis de la Mancomunitat en relació a les “3 R”: reduir els residus, reutilitzar els productes, reciclar el material.

El recull s’edita en el marc de la setmana Europea de la prevenció de residus, com una acció de sensibilització més de la campanya.

L’impacte ambiental i econòmic que suposa gestió dels residus, fa necessari sensibilitzar a les persones consumidores de l’impacte de les seves compres en la producció de residus i fer canviar el seu comportament quotidià.

 

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr