Dades de teixit productiu del 4t trimestre de 2018

Dades de teixit productiu del 4t trimestre de 2018

El teixit productiu mesura la composició i dinamisme de l’activitat econòmica en les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf. Mitjançant una infografia, tècnics del Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat fan un anàlisis trimestral descriptiu, segons sectors i subsectors, dels assalariats, els autònoms i les empreses de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf, comparant la informació interanualment i trimestralment.

ALT PENEDÈS

A finals d’any, es comptabilitzen 31.433 assalariats a l’Alt Penedès, un 3% més que en els darrers 12 mesos, la majoria dels quals es troben concentrats en els sectors dels serveis (58%) i la indústria (37%). L’increment interanual dels assalariats ha estat present en gairebé tots els sectors, hi ho fa amb més intensitat en el sector de la construcció (+10%) i els serveis (+5%).

D’altra banda, en el mateix període els autònoms sumen 7.603 treballadors, 30 més que un any enrere (0,4%), on el 66% pertany al sector serveis i el 14% a la construcció. Respecte l’any anterior hi ha un increment en el sector de la construcció (+2%).

Hi ha 3.460 empreses ubicades en el municipi, un 1% més que a finals del 2017, la majoria de les quals són empreses de serveis (72%) i de la indústria (18%). Interanualment, les empreses creixen en l’agricultura i en la construcció, en un 10% i un 7%, respectivament.

 

GARRAF

La xifra d’assalariats durant el quart trimestre de 2018 al Garraf és de 25.084 persones, 712 més (3%) respecte del mateix període de l’any 2017. El 79% dels empleats per compte aliè es dediquen als serveis i un 14% a la indústria. Interanualment, hi ha un augment en gairebé tots els sectors tret de l’agricultura. En el sector de la indústria puja un 5%, en la construcció un 1% i en els serveis un 3%. Per contra en l’agricultura hi ha un fort descens d’assalariats (-35%).

En el quart trimestre de 2018, es xifren al municipi 10.841 autònoms, 273 més que a finals de 2017. Essencialment, s’ocupen entre els serveis (80%) i la construcció (13%). L’increment interanual esta present en el sector de la construcció (2%) i dels serveis (3%).

Pel que fa a les empreses, se situen en 4.053, 36 menys (-0,9%) que en el mateix període de l’any anterior. La majoria ubicades en el sector dels serveis (83%) seguit a distància per la construcció (11%). El 92% de empreses tenen entre 6 i 50 persones treballant i el 7% d’empreses estan formades entre 51 i 250 treballadors.

 

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr