Descens de la contractació en el mes de desembre

Descens de la contractació en el mes de desembre

Es presenten les xifres de contractació del mes de desembre elaborades per l’observatori de dades del Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

ALT PENEDÈS

Disminueix la contractació respecte el mes de novembre  (-24,1%)

L’últim mes de l’any 2018 s’han signat 2.834 contractes laborals a l’Alt Penedès, dels quals 290 (10,2%) són indefinits i 2.544 temporals (89,8%). Respecte el mes de novembre la contractació ha baixat un 24,1% (901 contractes menys). Interanualment la contractació també disminueix un 4,3%.

Per sexe, els homes han signat el 65,3% dels contractes (1.851) i les dones, el 34,6% (983). Interanualment, la contractació augmenta entre els homes (+2,4%) mentre que en les dones disminueix un -14.89%.

Per tipus de contracte augmenta la contractació indefinida (6,6%) mentre que la contractació temporal disminueix en un 5,7%, 146 contractes menys. Per modalitats contractuals, les eventuals per circumstancies de la producció i les d’obra i serveis són les més emprades, amb el 49,2% i el 26,5%, respectivament.

Els serveis i la indústria són els sectors econòmics que han generat un major volum de contractes en un 50,3% i un 41,4%, respectivament.

 

GARRAF

Fort descens de la contractació el mes de desembre (-17,9%)

Durant el mes de desembre s’han formalitzat un total de 2.929 contractes nous, 637 contactes menys (-17,9%) que el mes de novembre. La taxa de temporalitat és del 88%, i per tant, només el 12% de la contractació és indefinida. En aquest sentit, el 53%  dels contractes són d’un mes de durada i el 19% de durada indeterminada.

Per altra banda, la tipologia contractual més utilitzada ha estat la de circumstàncies de la producció (55%) seguit per l’obra i servei (24%).

El perfil del contractat correspon a una dona en el 53% dels casos i s’hi ho comparem respecte l’any passat la contractació disminueix tant en els homes com les dones, en un 7,9% i el 2,8%, respectivament. Per sectors el 86% dels contractes es concentren en els serveis seguit a distància de la indústria en un 9%.

 

 

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr