Descens de la contractació en el mes de novembre

Descens de la contractació en el mes de novembre

El Servei d’Iniciatives Econòmiques presenta les xifres de contractació en que baixa durant el mes de novembre a l’Alt Penedès i amb un fort descens de la contractació respecte al mes anterior al Garraf.

ALT PENEDÈS

Durant el mes de novembre s’han formalitzat 3.735 contractes laborals a l’Alt  Penedès, dels quals el 12% són indefinits (431) i el 88%, temporals (3.304).

Intermensualment, la contractació ha disminuït un 6,3% (250 contractes menys), disminuint amb més força la contractació indefinida (-13,6%; 68 menys) que la temporal (-5,2%; 182 menys). En comparació amb el novembre de 2017, la contractació ha augmentat un 6,7% (236 contractes més).

Per sexe, els homes han formalitzat el 63,8% dels contractes (2.384) i les dones, el 36,2% (1.351). Intermensualment, la contractació indefinida disminueix més entre les dones que entre els homes (-19,2% i -9,5%, respectivament). En canvi, la contractació temporal augmenta entre els homes (+6,4%), mentre que entre les dones que disminueix un -20,8%.

Per sectors, la contractació es concentra entre el sector serveis i la indústria en un  55,5% i 34,1, respectivament i pel que fa la durada el 38,5% dels contractes són de menys d’un més de durada i 33% de caràcter indeterminat.

 

GARRAF

Durant el novembre de 2018 s’han formalitzat al Garraf 3.566 contractes laborals, 463 indefinits (el 13,0%) i 3.103 temporals (el 87,0%). Respecte de l’octubre la contractació ha disminuït en 1.035 contractes (-22,5%), i han disminuït amb més força els contractes temporals (-25,3%; 160 menys) que els indefinits (-22,1%; 878 menys).

Respecte d’un any abans, s’ha produït un increment del 5,8%, sent en aquest cas un increment de la contractació indefinida (+16% ), mentre que la contractació temporal cau un 8%.

Per modalitats contractuals, entre les indefinides el 7% són els contractes ordinaris a temps indefinit (253) i els convertits en indefinits són el 5% (199). Pel que fa a les modalitats temporals, destaquen els contractes eventuals per circumstàncies (1.904) i els d’obra i servei (894).

Per sexe, els homes han formalitzat el 52,2% dels contractes (1.862) i les dones, el 47,8% (1.704). Interanualment, la contractació indefinida creix més entre els homes que entre les dones (+26,6% i +7,9%, respectivament). En canvi, la contractació temporal disminueix amb més força entre les dones que entre els homes (-13,4% davant del -3,3%).

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr