Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball

Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball

El dia 28 d’abril es celebra el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball i la Mancomunitat Penedès-Garraf s’adhereix en aquesta jornada amb l’objectiu de reduir la sinistralitat laboral, promoure entorns de treball segurs i aprofundir en la prevenció del risc.

La Mancomunitat Penedès-Garraf, compta amb centres de treball ubicats en diferents punts de les dues comarques, fet que produeix que gran part del col·lectiu de treballadors utilitzi el vehicle privat en els seus desplaçaments al lloc de treball. Cal tenir en compte que part del personal de la Mancomunitat, per motius de feina,  també s’ha de desplaçar en vehicle durant la seva jornada laboral.

Per aquest motiu des de la Mancomunitat s’aprofita la celebració per recordar la importància de parar atenció i minimitzar els riscos durant la conducció de vehicles. En aquest sentit s’ha distribuït entre tot el personal un recull de consells pràctics per realitzar desplaçaments més segurs, especialment en cas de conducció amb condicions meteorològiques adverses, com les que s’han donat en els darrers mesos a casa nostra.

Recordar que d’acord amb les dades del Departament de treball de Generalitat de Catalunya, durant el període 2010-2016, el 15,37% del total d’accidents laborals van tenir lloc durant el desplaçament per anar o tornar de la feina.

 

 

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr