Es signa un conveni amb Microbank per a incentivar l’emprenedoria

Es signa un conveni amb Microbank per a incentivar l’emprenedoria

  • El conveni firmat entre la Mancomunitat Penedès Garraf i MicroBank facilitarà l’accés al finançament a emprenedors, amb l’objectiu de contribuir a l’obertura o consolidació de negocis i potenciar la creació d’ocupació.

La presidenta de la Mancomunitat Penedès Garraf, Rosa Huguet, la directora de Màrqueting i Comercial de MicroBank, Núria Danés, i el director de l’Àrea de Negoci de CaixaBank al Garraf, Xavier Saumell, han firmat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. Amb la firma d’aquest acord s’estableix una línia de finançament de fins a 1 milió d’euros adreçada a persones físiques i a microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d’euros.

Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fins a un import màxim de 25.000 euros (amb un límit del 95% de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per la Mancomunitat Penedès Garraf.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i a la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones sense garanties ni avals.

En virtut d’aquest conveni, la Mancomunitat Penedès Garraf es compromet a detectar les necessitats de finançament, tant si és per projectes d’autoocupació, com per a l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms. Així facilitarà serveis de suport i assessorament empresarial, per elaborar el pla d’empresa i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades a MicroBank perquè aquesta l’analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

La Mancomunitat Penedès Garraf, mitjançant el Servei d’Iniciatives Econòmiques, fomenta la creació de nous llocs de treball a través de l’establiment de noves empreses. Com a servei públic assessora als emprenedors en l’elaboració de plans d’empresa, la tramitació de subvencions o l’accés al crèdit i dóna suport a les polítiques municipals de difusió de la cultura emprenedora.

Durant l’exercici del 2015, MicroBank ha concedit a Catalunya un total de 6.859 préstecs destinats a autònoms, emprenedors i microempreses per un import de 68,2 milions d’euros. Per finançar projectes personals i familiars, el banc ha aportat 107,3 milions d’euros a 28.999 iniciatives.

 

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr