Programa d’ajuts de la Diputació de Barcelona per a millorar el subministrament d’aigua als municipis

Programa d’ajuts de la Diputació de Barcelona per a millorar el subministrament d’aigua als municipis

La Diputació de Barcelona ha aprovat un Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

La finalitat d’aquest nou programa és la millora de la qualitat i de l’eficiència de les xarxes municipals d’abastament d’aigua, especialment en els àmbits on s’han produït problemes de disponibilitat.

Les projeccions de futur del cicle integral de l’aigua dibuixen un escenari difícil, preveient una disminució de la disponibilitat i un increment en la demanda degut a l’augment de la temperatura i altres fenòmens derivats del canvi climàtic.

Per això, el programa contempla dues línies de suport:

1ª. Millora de les inversions de les xarxes d’abastament a través dels àmbits següents:

  • – Sectorialització de la xarxa, automatització i monitorització.
  • – Renovació de xarxes antigues.
  • – Ampliació de la capacitat de regulació amb dipòsits.
  • – Ampliació i diversificació de  les fonts de captació de l’aigua per a usos de reg i neteges per disminuir el consum d’aigua potable de la xarxa de subministrament.

2ª. Suport per fer front al desabastament per manca de recurs mitjançant camions cisternes.

Les actuacions hauran d’estar iniciades i/o executades entre els anys 2016 i 2018 i finalitzades, com a màxim, el 31 d’octubre de 2018.

El termini de sol·licitud dels ajuts finalitza el 22 de setembre de 2017.

 

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr