La Mancomunitat Penedès Garraf destina el romanent a inversions de millora

La Mancomunitat Penedès Garraf destina el romanent a inversions de millora

  • El Ple aprova per unanimitat modificar el pressupost 2017 per un import d’ 1.280.564 MEUR.

La modificació es finança mitjançant l’aplicació del romanent de l’entitat i permetrà la renovació i millora de maquinària, instal·lacions tècniques, edificis i altres inversions.

El ple de la Mancomunitat, celebrat el passat dijous 21 de setembre, va aprovar destinar més d’1 MEUR a la renovació i millora de maquinària, instal·lacions tècniques, edificis i altres construccions que presenten dèficits funcionals o que han quedat obsoletes per la manca de polítiques de renovació i amortització de les instal·lacions productives. Amb aquesta aprovació es licitaran projectes d’obres ja aprovats, com ara la reforma i ampliació del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD), que remodelarà els patis existents i redistribuirà la zona d’atenció al públic i de treball intern del centre.

D’altra banda, part d’aquesta consignació pressupostària permetrà redactar plans estratègics que hauran d’establir, per a les properes legislatures, quines són les línies de treball de la Mancomunitat Penedès Garraf en temes prioritaris, com ara la gestió del cicle de l’aigua (des de la captació i portada de l’aigua potable, el sanejament de l’aigua residual i el seu retorn al medi natural) o la gestió dels residus municipals.

En el mateix Ple també s’ha aprovat la introducció de criteris per a una contractació pública socialment responsable en els àmbits d’actuació de la Mancomunitat. En aquest sentit s’introduiran en els plecs administratius tot un seguit de clàusules que tenen l’objectiu d’impulsar un model de contractació pública basat en l’ètica, la transparència, la sostenibilitat i la responsabilitat social.

En darrer terme s’ha donat compte al Ple de la relació de decrets aprovats, així com de l’informe d’Intervenció relatiu a la distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2016. En l’apartat d’informació, s’ha explicat en quin punt es troba el procediment de reforma dels estatuts de la Mancomunitat Penedès Garraf, així com del calendari previst per a finalitzar el procés.

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr