Noves dades de l’observatori del mercat de treball dels joves

Noves dades de l’observatori del mercat de treball dels joves

Ja es poden consultar les dades corresponents al segon trimestre de 2017 de l’observatori del mercat de treball dels Immigrants i el mercat de treball dels joves.

Observatori del mercat de treball dels immigrants.

A nivell del mercat de treball dels Immigrants, a l’Alt Penedès baixa el nombre d’aturats d’origen estrangers en un any (-28 %). El 80 % dels contractes realitzats a estrangers corresponen a homes.

Al Garraf, augmenta la contractació dels estrangers en un 3% interannual. El 63% de desocupats estrangers es concentren en el sector serveis

Observatori del mercat de treball dels joves.

Respecte al mercat de treball de la població jove, a l’Alt Penedès baixa en un 25 % el nombre de joves aturats respecte fa un any. La taxa de temporalitat dels joves se situa en el 92%.

En la comarca del Garraf, l’atur afecta sobretot la joves amb una formació acadèmica inferior o equivalent a l’educació obligatòria (71 %). El 65% corresponen a contractes eventuals per circumstàncies de la producció.

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr