Noves dades de l’Observatori del mercat de treball i la immigració

Noves dades de l’Observatori del mercat de treball i la immigració

Ja es poden consultar les dades corresponents al tercer trimestre de 2018 de l’Observatori del mercat de treball i la immigració. Podeu consultar l‘informe en format Excel i en format PDF.

A la comarca de l’Alt Penedès, al setembre, el 19% dels parats de l’Alt Penedès són estrangers i se’n registren 936, 104 persones menys (-16%) que en el mateix mes de l’any anterior. El perfil de l’aturat estranger és d’una dona (54%), mentre que per edat les persones més afectades tenen entre 40 i 54 anys (44%) i el sector econòmic que concentra un major nombre de desocupats és els serveis (52%).

El 24% dels contractes formalitzats durant el tercer trimestre de 2018 pertany a persones estrangeres. La taxa de temporalitat se situa en el 94% , per sobre de la taxa comarcal i per tant, la contractació indefinida és només del 6%. En aquest sentit, el 19% dels contractes no supera el mes de durada i el 67% són a temps indeterminat.

En la comarca del Garraf es registren 1.109 desocupats estrangers al setembre. L’atur estranger al Garraf s’ha reduït en 109 persones menys respecte l’any passat (-9%). Del total d’aturats a la comarca, el 14% són d’origen estranger. El perfil del parat és d’una dona (56%) i les persones més afectades es situen en les franges d’edat d’entre els 40 i 54 anys (43%) amb un nivell formatiu de com a màxim l’educació obligatòria (92%).

S’han realitzat 2.414 contractes a estrangers en el tercer trimestre de 2018 i suposa el 19% del total de la contractació a la comarca. Són 193 contractes més (+9%) que en el mateix període de l’any anterior. Per altra banda, la taxa de temporalitat de la contractació estrangera se situa en el 89% i, per tant, els contractes indefinits suposen el 11% del total.

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr