Noves guies d’activitats d’educació ambiental

Noves guies d’activitats d’educació ambiental

L’oferta per al proper curs introdueix temàtiques noves com el canvi climàtic, la contaminació i el sanejament de les aigües o l’eficiència energètica.

El Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf presenta la Guia d’Activitats per al curs 2016-2017, un recull de tallers, xerrades, exposicions i visites a instal·lacions de la Mancomunitat. Totes les accions s’ofereixen gratuïtament als centres d’ensenyament (des de P3 fins a Batxillerat i Cicles Formatius) i als ajuntaments i entitats dels municipis que formen la Mancomunitat Penedès Garraf.

Les propostes es centren majoritàriament en la prevenció, reutilització i reciclatge dels residus municipals, sempre des del joc i l’experimentació, tot i que enguany incorporen noves actuacions relacionades amb la contaminació i el sanejament de les aigües, el canvi climàtic i l’ús eficient de l’energia. La Guia també inclou informació de les visites pedagògiques a diferents equipaments per conèixer el seu funcionament, com  són el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics, la planta de compostatge, la deixalleria o la depuradora d’aigües residuals.

L’objectiu de totes les activitats és aconseguir que tant els alumnes com els adults que participen a les activitats, es sentin part del medi que els envolta i prenguin consciència que les seves accions repercuteixen en el planeta i en la resta d’éssers vius.

Les Guies es poden consultar al web www.serveiambiental.cat, des d’on també es gestionen les peticions i sol·licituds per a la realització d’activitats.

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr