La Mancomunitat estudia la possibilitat de posar en marxa un servei de recollida i/o trituració de restes vegetals

La Mancomunitat estudia la possibilitat de posar en marxa un servei de recollida i/o trituració de restes vegetals

El Servei de Residus està realitzant un estudi per valorar la viabilitat d’aquest nou servei.

D’acord amb el mandat aprovat en la carta de serveis, la Mancomunitat té per missió atendre les necessitats dels ajuntament membres, i també oferir altres serveis necessaris pels municipis. En aquest sentit des dels ajuntaments s’ha fet arribar la petició de poder disposar d’un servei mancomunat per gestionar la recollida i/o trituració de les restes vegetals.

En aquests moments els ajuntaments poden gestionar les restes vegetals municipals a través de la seva aportació a la Planta de Compostatge de Sant Pere de Ribes, on són tractades mitjançant un procés de compostatge i transformades en Compost, un adob orgànic d’alta qualitat. Però una de les dificultats detectades en les reunions mantingudes amb els municipis és el seu trasllat i el pre-tractament necessari abans d’entrar a planta.

Des del Servei de Residus s’ha contactat amb els ajuntaments per recollir informació de les necessitats concretes de cada municipi en relació a la gestió de la fracció vegetal, tant en l’àmbit municipal com en l’àmbit dels particulars, així com les dificultats que poden trobar a l’hora d’utilitzar el servei de gestió de restes vegetals tal i com l’ofereix actualment la Mancomunitat.

Amb aquesta informació s’elaborarà l’estudi que definirà la viabilitat de la posada en marxa d’aquest nou servei i en cas positiu, activar-lo atenent ja a les necessitats descrites.

 

 

 

Comparteix
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr